מהנעשה בבית הספר


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מצטייני החודש         הורים מקוונים לרשת בטוחה       פניה ליועצת ביה"ס           חינוך חברתי ערכי         


תוכנית כישורי חיים ועתי"ד          פרויקט עתי"ד            טופס תלונת הורים בגין הסעות

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בית מדרש וירטואלי              דמויות החמ"ד השנתיות- הרב והרבנית קפאח        


שומרים על קשר              למידה בשעת חירום

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          הנושא השנתי: "האחר הוא אני"      שמיטה  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

מפגש סופרת - סיגלית שיר 11.1.15

 

                                                               

 

  

                 


שנת הלימודים התשע"ו  בי"ס ממ"ד תורני למדעים  בפרויקט תקשוב המאה 21

      

http://manbasnet.education.gov.il/MntNet/Default.aspx

 


https://cmonkey-p.herokuapp.com      
   כניסה לאולימפיאדת התכנות

 
http://levladaat.org/