לנרשמים לכיתה א' לשנה"ל תשע"ט

                                

                   

 ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 
לאתר שותפות בולטימור-אשקלון