מהנעשה בבית הספר

סרטון מיתוג- מדעים אשקלון


פרוייקט השאלת ספרי לימוד

חלוקת ערכות ספרים
לתלמידים בפרוייקט השאלת ספרי לימוד
תתקיים אי"ה בימים ראשון-שני
כ"ד-כ"ה באב (28-29/8/16)
בין השעות 9:00-12:00https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/holidayhemed/home
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


מצטייני החודש         הורים מקוונים לרשת בטוחה       פניה ליועצת ביה"ס           חינוך חברתי ערכי         תוכנית כישורי חיים ועתי"ד          פרויקט עתי"ד         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בית מדרש וירטואלי              דמויות החמ"ד השנתיות- הרב והרבנית קפאח       שומרים על קשר              למידה בשעת חירום

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          הנושא השנתי: "האחר הוא אני"                 טופס תלונת הורים בגין הסעות 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                               

 

  

                 


שנת הלימודים התשע"ו  בי"ס ממ"ד תורני למדעים 

http://ecat.education.gov.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99           http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/MBS/Default.htm           

                  http://ואהבת.us9.list-manage.com/track/click?u=34cba10964b3521e8efb68fa7&id=64cf565c8d&e=8523bc9428
http://eshcolot.co.il/index.php