ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 
לאתר שותפות בולטימור-אשקלון

מתחילים בחיוך     דמות החמ"ד השנתית- הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל       


מהנעשה בבית הספר


                  טופס תלונת הורים בגין הסעות
                           פניה ליועצת ביה"ס