ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 
לאתר שותפות בולטימור-אשקלוןמלגות

ישנה אפשרות להגיש בקשה למלגה, יש לפנות למזכירות ולקבל טופס בקשה לקבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים.  מועד אחרון להגשה: כ"ו  חשוון, 15/11/17 – טפסים במזכירות.