----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מצטייני החודש         הורים מקוונים לרשת בטוחה       פניה ליועצת ביה"ס           חינוך חברתי ערכי         


תוכנית כישורי חיים ועתי"ד          פרויקט עתי"ד

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בית מדרש וירטואלי        הרב שאול ישראלי זצ"ל          שומרים על קשר           למידה בשעת חירום

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          הנושא השנתי: "האחר הוא אני"      שמיטה  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------המנון חמ"ד

שנת הלימודים התשע"ה
בי"ס ממ"ד תורני למדעים
 ------------------------------------------------------
 
 מהנעשה בביה"ס

טפסים למילוי ע"י אחד ההוריםיש להדפיס את הטופס ולפקסס לפקס הרשום בטופס


החזר כספי קייטנת קיץ
כדי לקבל צ'ק החזר עבור קייטנות קיץ
חובה להגיע למזכירות ביה"ס