ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ז בי"ס ממ"ד תורני למדעים 
לאתר שותפות בולטימור-אשקלון

מהנעשה בבית הספר


                  טופס תלונת הורים בגין הסעות
                           פניה ליועצת ביה"ס