ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 
לאתר שותפות בולטימור-אשקלון

מתחילים בחיוך         דמות החמ"ד השנתית- הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל       

           הנושא השנתי -70 שנה לתקומת מדינת ישראל       

מהנעשה בבית הספר


                  טופס תלונת הורים בגין הסעות
                           פניה ליועצת ביה"ס