מהנעשה בבית הספר


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מצטייני החודש         הורים מקוונים לרשת בטוחה       פניה ליועצת ביה"ס           חינוך חברתי ערכי         


תוכנית כישורי חיים ועתי"ד          פרויקט עתי"ד            טופס תלונת הורים בגין הסעות

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בית מדרש וירטואלי        דמויות החמ"ד השנתיות- הרב והרבנית קפאח        שומרים על קשר           למידה בשעת חירום

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          הנושא השנתי: "האחר הוא אני"      שמיטה  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

מפגש סופרת - סיגלית שיר 11.1.15

                                

                                                                                

 

  

                 

http://levladaat.org/ 

שנת הלימודים התשע"ו  בי"ס ממ"ד תורני למדעים  בפרויקט תקשוב המאה 21