חזון ביה"ס

הצמחת בוגר דתי יוזם ותורם עפ"י רוח ההלכה,

מתוך אמונה שהדור שלנו מבין את חשיבות שילוב לימודי המדעים וההלכה בחיי היום יום.

הנחות יסוד:

1.      עקרונות וערכי היהדות מעל לכל.

2.      הבנת השינויים החלים בחברה מבחינה טכנולוגית.

3.      הצורך בשילוב הנחות 1-2 .

 

מטרות ויעדים:

|    חינוך לאמונה וקיום מצוות: ידיעת  המצוות  וקיומם.

|     הכרת ערכים לאומיים.

|     קידום מיומנות של אזרחות טובה ומועילה.

|     מילוי חובות אזרחיים: שרות לאומי,  צבא  או  התנדבות.

|     הכרת הארץ ואהבתה.

|     פיתוח דרכי הוראה ולמידה.

|     פיתוח סביבה לימודית משולבת טכנולוגיה: ביה"ס הצטרף השנה לתוכנית "תקשוב המאה 21". ביה"ס מאמין  

       בכוחה ויתרונותיה של טכנולוגיית התקשוב שתסייע ביישום לימודי המדעים והיהדות כתחומי דעת משלימים. 

|     פיתוח אקלים מיטבי בביה"ס.


Comments