ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 

                              
       לאתר שותפות בולטימור-אשקלון  

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/madaimashkelon/home/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%942.jpg

   דמות החמ"ד הרב יצחק ניסים
 זצ"ל 

                הנושא השנתי -מוערבות הדדית

     

מהנעשה בבית הספר

מילגות תש"ף- יש אפשרות להגיש בקשה למילגה

 עד תאריך 14/11/19

הטופס הנדרש למילוי הבקשה נמצא במזכירות