הורים יקרים שלום וברכה!
להלן מועדי חלוקת ספרי לימוד לתלמידים המשתתפים בפרויקט ההשאלה📚
שכבות א-ב:
יום ראשון, כ"ד אב, 25/8, בין השעות 10:00-12:00
שכבות ג-ד:
יום שני, כ"ה אב, 26/8, בין השעות 10:00-12:00
שכבות ה-ו:
יום שלישי, כ"ו אב, 27/8, בין השעות 10:00-12:00
שכבות ז-ח-ט:
יום רביעי, כ"ז אב, 28/8 , בין השעות 10:00-12:00
                                

                   

 ביה"ס קיבל הסמכה כבי"ס ירוק

שנת הלימודים התשע"ח בי"ס ממ"ד תורני למדעים 

                              
       לאתר שותפות בולטימור-אשקלון  

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/madaimashkelon/home/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%942.jpg


                         הנושא השנתי -אחדות