ירושלים

חומרים בנושא: ירושלים

כיתה

נושא

חומרים

א'

תקופת האבות

·       עקידת יצחק ובחירת ירושלים

·       סרטון – עקידת יצחק

·       סודה של ירושלים – האבות בעיר ירושלים

·       מידע למורה – מעשי אבות

ב'

העליות לארץ ישראל

·       מערכי שיעור – העליות לארץ ישראל

·       פעולה של בני עקיבא - העדה האתיופית

·       מערך פעולות וחומרי קריאה

·       סיפור העלייה לארץ ישראל – חמ"ד

·       טריוויה בנושא העלייה הראשונה

ג'

סוף ימי בית שני

·       ירושלים בתקופת בית שני

·       סרטון - חורבן ירושלים

·       סרטון – גלות ישראל מירושלים

·       מצגת – תקופת בית שני

ד'

שיבת ציון, עזרא ונחמיה, עלייה לא"י

·       מי היו עזרא ונחמיה?

·       מידע – תקופת עזרא ונחמיה

·       פעילויות ומצגות

ה'

תקופת בית ראשון – דוד המלך ושלמה

·       ירושלים בתקופת בית ראשון

·       ירושלים בתקופת דוד ושלמה המלך

·       סרטון – כיצד כבש דוד את ירושלים

·       סרטון- חזקיהו מלך יהודה מול סנחריב מלך אשור

ו'

חשמונאים

·       מלחמת החשמונאים על ירושלים

·       ממלכת החשמונאים

·       תקופת החשמונאים - שימור החומות

ז'

מלחמת השחרור

·       שחרור ירושלים - ערוץ מאיר

·       שחרור הכותל - כפי ששודר בקול ישראל

·       סיפור הגבורה של יאיר רחלי

·       סיפורי גבורה

ח'

מלחמת ששת הימים

·       הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים

·       מלחמת ששת הימים - מצגת

·       סיפור הגבורה של יקי חץ

·       סיפורי גבורה - אתר הגבורה

·       מלחמת ששת הימים - סיפורו מפי חיים כהן

·       עדויות וסיפורי לוחמים

 

כללי

·       מקורות וקישורים בנושא ירושלים- האגף לתרבות תורנית

·       סרטון – הסוד של ירושלים – חלק א'

·       סרטון – הסוד של ירושלים – חלק ב'

·       סרטון – שאלו ירושלים (מתקופת דוד עד ימינו)

·       סרטון – הבית של פיסטוק (תולדות ירושלים)

·       ערכת פעילויות – יום ירושלים

·       סיפורים, מדרשים, אגדות והפעלות

·       ירושלים ב"עופרים"

·       יום ירושלים - על הגובה!

·       זהות - פעילויות, מערכים ומידע

·       יום ירושלים - משרד החינוך

·       פעילות לשכבת ד'-ו'

Comments