קישורים במתמטיקה

"אופק"- מתמטיקה

הכרת המספרים


מספרים וכמויות

סדר גודל בין מספרים

מבנה עשורי

ישר המספרים

זוגי, אי זוגי פריק וראשוני

סימני התחלקות

חיבור וחיסור

חיבור וחיסור עד 20

חיבור וחיסור עד 100

חיבור וחיסור בטור

מספרים גדולים

כפל וחילוק

משמעות הכפל

עובדות הכפל

אומדן ותובנה מספרית

כפל מעבר ללוח הכפל

חילוק

חילוק עם שארית

4 פעולות החשבון

שאלות מילוליות

חיבור וחיסור

כפל וחילוק

שאלות אינטגרטיביות

שברים פשוטים

משמעות השבר הפשוט

השבר כחלק משלם א'

השבר כחלק משלם ב'

השבר כחלק משלם ג'

חלק משלם- הערכה

השבר כחלק מכמות

חלק מכמות- הערכה

השבר כמנת חילוק א'

השבר כמנת חילוק ב'

השבר כמנת חילוק - הערכה

השבר על ישר מספרים

על ישר מספרים - הערכה

השוואת שברים

חיבור וחיסור שברים

כפל וחילוק שברים

עשרונים ואחוזים

משמעות השבר העשרוני

חיבור וחיסור עשרוני

כפל וחילוק עשרוני

חישוב ערך האחוז

גיאומטריה

מצולעים

גופים

מדידות שטח

מדידות אורך

מדידות זמן

מדידות נפח

מעגל ועיגול

סימטריה

דפי תרגול

כיתה א':חיבור וחיסור עד 20

כיתה ד' ריבוע סכומים

כיתה ג'- אומדן בזוויות

כיתה ו'- שטחי דגלים

כיתה ה'- מתכוננים למיצב

מתמטיקאים מפורסמים

Comments