news4

מהנעשה בביה"ס

נשלח 24 ביוני 2015, 1:35 על ידי רחלי ימין   [ עודכן על ידי חני גבאי ]

**********************
יום א' , יג' סיון, 16/6

*סיור לימודי חוויתי לכיתות ח' 
במרכז אילן רמון באונברסיטת בן גוריון.

*טיול שנתי לכיתות ה' לכרמל.
**********************
יום ג' , טו' סיון, 18/6

*מסיבת סידור לתלמידי כיתות א'
בשעה 17.15 באודיטוריום ביה"ס.

*חידון התנ"ך העירוני- 
בהצלחה ליובל מנצורה מכיתה ו1, 
המייצג את בית ספרנו.
**********************
יום ד' , טז' סיון, 19/6

פעילות חיצונית לתלמידות כיתות ו'-ח'
בנושא "החיים זה לא משחק"
***************************
הורים יקרים,
במהלך שנת הלימודים התלמידים קבלו
סיסמאות של הזדהות אחידה
המאפשרת כניסה לכל אחד מספקי התוכן הבאים:
אופק, גלים, ממשק ובריינפופ
קיימת הרשאת כניסה גם בחופשה
נצלו הרשאה זו לתרגול חיזוק והעשרה
בהצלחה!!! 
********************************
חוזרים להורים
נוהל הסעות  


חוזר מנכ"ל בנושא 

טפסים לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
********************************
1-1 of 1