news4‏ > ‏

מהנעשה בביה"ס

נשלח 24 ביוני 2015, 1:35 על ידי רחלי ימין   [ עודכן 20 באוק׳ 2018, 13:15 על ידי חני גבאי ]

********************************
יום א', יב' חשון, 21/10-  
*יום פטירתה של רחל אימנו 
ויום הזכרון ליצחק רבין.
*תלמידי ביה"ס ישתתפו בטקס.
*התלמידים מתבקשים להגיע 
בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס.
*ישיבה עם ועד ההורים בשעה 19:30
בספריית ביה"ס.

יום ג', יד' חשון 23/10 - 
הדרכה של השוטר הקהילתי לנאמני הסעות.

יום ה',טז' חשון 25/10 - 
*מפגש ראשון של נאמני בריאות
מכיתות ד'.
עם המנחה של התוכנית "נאמני בריאות".

*מבחן מחוננים שלב א' לתלמידי כיתות ב', 
בהצלחה רבה לתלמידים!!

********************************
הגשת בקשה למלגה
הטפסים מופיעים באתר ביה"ס בדף הבית
מועד אחרון להגשת הטפסים
א' כסלו, 9/11/18.
********************************
הורים יקרים,
במהלך שנת הלימודים התלמידים קבלו
סיסמאות של הזדהות אחידה
המאפשרת כניסה לכל אחד מספקי התוכן הבאים:
אופק, גלים, ממשק ובריינפופ
קיימת הרשאת כניסה גם בחופשה
נצלו הרשאה זו לתרגול חיזוק והעשרה
בהצלחה!!!
********************************
חוזרים להורים
נוהל הסעות 


חוזר מנכ"ל בנושא 

טפסים לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
********************************
Comments