news4‏ > ‏

מהנעשה בביה"ס

פורסם: 24 ביוני 2015, 1:35 על ידי: רחלי ימין   [ עודכן 26 באוק׳ 2019, 11:20 על ידי חני גבאי ]

***************************
מערכת משו"ב
הורים יקרים, ביה"ס משתמש במערכת משו"ב
(מיידיות, שקיפות ובקרה)
במערכת יוזן נושא השיעור, ש"ב שניתנו, 
היעדרויות,חיסורים, צלש"ים ואירועי משמעת.
מטרת הכניסה למערכת לשמור על קשר
 רציף ומיידי עם ההורה מתוך מטרות
 משותפות לקידומו והצלחתו של התלמיד.
כל תלמיד קיבל דף סיסמאות להורים
נא הורידו את האפליקציה והזינו
שם משתמש:ת"ז
סיסמה:זמנית שניתנה.
תודה על שיתוף הפעולה.

***************************
הורים יקרים,
במהלך שנת הלימודים התלמידים קבלו
סיסמאות של הזדהות אחידה
המאפשרת כניסה לכל אחד מספקי התוכן הבאים:
אופק, גלים, ממשק ובריינפופ
קיימת הרשאת כניסה גם בחופשה
נצלו הרשאה זו לתרגול חיזוק והעשרה
בהצלחה!!! 
********************************
חוזרים להורים
נוהל הסעות  


חוזר מנכ"ל בנושא 

טפסים לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
********************************
Comments