news4‏ > ‏

מהנעשה בביה"ס

נשלח 24 ביוני 2015, 1:35 על ידי רחלי ימין   [ עודכן על ידי חני גבאי ]


*******************************

יום א',ח' טבת  16/12-
 מפגש "חופים" לכיתות:
א1, א2, ב2

יום ב', ט' טבת  17/12-
 מפגש "חופים" לכיתות:
ב1, ג1, ג2

יום ג', י' טבת  18/12-
 צום עשרה בטבת- יום הקדיש הכללי
טקס לכל תלמידי ביה"ס
התלמידים מתבקשים להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס.

יום ד', יא' טבת  19/12-
סיור לימודי חוויתי לירושלים
לכיתות ז'
במסגרת  תוכנית עירונית "נעלה לירושלים".

יום ה', יב' טבת  20/12-
סיור לימודי לכיתות ז'- מכון ויצמן.

הורים יקרים הנכם מתבקשים לשלוח את תשלומי ההורים למזכירות ביה"ס בהקדם.


********************************
הורים יקרים,
במהלך שנת הלימודים התלמידים קבלו
סיסמאות של הזדהות אחידה
המאפשרת כניסה לכל אחד מספקי התוכן הבאים:
אופק, גלים, ממשק ובריינפופ
קיימת הרשאת כניסה גם בחופשה
נצלו הרשאה זו לתרגול חיזוק והעשרה
בהצלחה!!!
********************************
חוזרים להורים
נוהל הסעות 


חוזר מנכ"ל בנושא 

טפסים לפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
********************************
Comments