תקנון בית הספר                                   תקנון בית הספר- בקובץ word

בי"ס ממ"ד תורני למדעים מחנך חינוך דתי ציוני.

ביה"ס שם דגש על מצוינות במקצועות המדעיים בשילוב ערכי היהדות תורה ומצוות.

ביה"ס שואף ליצירת אקלים מיטבי ומוגן לכל הבאים בשעריו,

על כן הוחלט ע"י ההנהלה, המורים ומועצת התלמידים על הדברים הבאים: (יש ללחוץ על הקישורים)
 1)  הופעה חיצונית                                                                                     2)   תפילה   
3)  התנהגות בהסעה                                          4)  יחס לזולת   
5)  התנהגות                                                        6)  שמירה על חזות בית הספר ורכושו
7)  אחריות לימודית                                           8)  התנהגות בהפסקה
Comments