takanon1

1)     הופעה חיצונית

"ואת צנועים חכמה..."  (משלי י"א, ב')

 

כללי התנהגות

תגובה – שלב א'

תגובה – שלב ב'

תגובה – שלב ג'

1.1   התלמידים יופיעו בתלבושת ביה"ס: חולצה עם סמל ביה"ס בגווני כחול, סגול, אפור ושחור לכל אורך השנה, כולל שיעורי חנ"ג. על החולצה יודפס סמל ביה"ס.

1.2   בראש חודש יגיעו התלמידים בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס.

1.3   הבנים יופיעו במכנסיים בצבע אחיד: כחולים, שחורים או אפורים, באורך המכסה את הברכיים.

על הבנים להגיע עם ציצית וכיפה. הבנים לא יגיעו עם שרשראות/טבעות/צמידים.

הבנות תגענה:

בחולצה עם שרוולים עד המרפק.

בחצאית כחולה או שחורה באורך שמכסה את הברכיים בישיבה.

      בשיער אסוף, ללא לק ואיפור.

1.4   בשיעור חנ"ג יגיעו התלמידים  בתלבושת מתאימה:

חולצה עם סמל ביה"ס, מכנסי ספורט (הבנות-מכנסיים המכסים את הברך) כובע מצחייה ובקבוק מים.

 שיחת בירור עם התלמיד + רישום ביומן מעקב כיתתי.

 יידוע ההורים במכתב עם העתק לתיק משמעת + רישום ביומן מעקב כיתתי.

 יידוע ההורים על כך שתהיה הערה  בתעודה בסעיף תלבושת +  התלמיד לא ייכנס לשיעורים עד אשר יגיע בתלבושת  הנדרשת.

 

Comments