10)     התנהלות התלמידים לאחר שעות הלימודים:

על התנהלות התלמיד ברשתות החברתיות, בהתכתבויות במיילים, בווטצאפ, בהודעות וכד' באחריות ההורים.

בד בבד ביה"ס פועל לתת כלים להתנהגות נכונה בנ"ל.

 

11)     "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" (משלי ג', 13)

 תלמידים שיצטיינו באחד מהתחומים הבאים: לימודית, חברתית, ערכית וחינוכית יצוינו לשבח ויקבלו תעודות הערכה על פעילותם הברוכה.

Comments