תעודה חברתית ערכית

תעודה חברתית ערכית

מחוז דרום העמיד את נושא המעורבות החברתית-קהילתית ואזרחית בראש סדר העדיפויות המחוזי,
ע"י הענקת תעודה חברתית ערכית בנוסף לתעודת ההישגים.
התעודה מעריכה את התנהגויות התלמיד לאור הערכים הנלמדים בתוכנית "מפתח הל"ב מתוך אמונה".
לתעודה מצורפים הערכות מתוך התוכנית פקיד לכל תלמיד ומעורבות חברתית.

 

מטרות התוכנית

               * יצירת הזדמנויות לתלמיד להתמודדות בקונפליקטים והתנהגויות רצויות בחברה ובסביבה.

               * חיזוק התלמידים הראויים לציון מיוחד המשקיעים מזמנם ומרצם למען החברה והזולת.

               * שיקוף והערכה מעצבת להתנהגויות חברתיות ערכיות ומעורבות בקהילה.

 

לסיכום

התעודה החברתית מתייחסת למכלול ההתנהגויות ותפקוד התלמיד בתחום החברתי ערכי בכיתה בבה"ס ובקהילה.
תעודה זו תהווה תיעוד שילווה את התלמיד במהלך שנות חינוכו.
הצוות החינוכי ייבחר כמה תלמידים מכל כיתה הראויים לקבלת התעודה
ובסוף שנת הלימודים ייערך טקס בשיתוף ההורים לחלוקת התעודה החברתית.
 
Comments